Tradiční čínská medicína

19.09.2023

Tradiční čínská medicína ( TČM) je celostní přístup, tzn. že se snaží na člověka nahlížet jako na součást přírody a vnímat ho jako celek. V oblasti medicíny neřeší jen následky, jako moderní medicína, ale hlavně příčiny.

V oblasti stravování se orientuje na prevenci a volí postupy, které vedou k rovnováze a k vnitřní harmonii. Pokud je člověk v rovnováze, působí na něj síly jin/jang. Tato rovnováha je neustále narušována vlastní každodenní činností, chodem tělesných orgánů nebo vlivy vnějšího prostředí. Pokud je člověk zdravý, dysharmonie se sama upraví, pokud se ale rovnováha naruší a neobnoví, nastane pocit nemoci, nebo její úplné propuknutí.

Vlivy, které můžou rovnováhu narušit se dělí na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní vlivy patří vnitřní vítr, teplo/oheň, vlhkost, sucho nebo chlad. Vnější vlivy zahrnují vítr, teplo/oheň, léto - teplo, vlhkost, sucho a chlad jako klimatické podmínky.

Každý z těchto vlivů vyvolává různé nemoci, což má pak samozřejmě vliv i na úpravu stravy.


Dále TČM zahrnuje emoční faktory. V lidských emocích se jedná o radost, hněv, úzkost, obavy, strach nebo zděšení. Jde o příčiny vnitřních nemocí.

Nevhodná strava způsobuje nejčastěji onemocnění sleziny a žaludku. Jídlo může vyvolat komplikace z tepla nebo vlhka. TČM klade důraz na vyváženou stravu, různé druhy a chutě jídla. Přejídání se, převaha jedné potraviny či druhu jídla může vést k nedostatku některých živin a tím může dojít k propuknutí nemoci. Příklad - přejídání se mastnými, kořeněnými nebo sladkými jídly může v těle vyvolat tvorbu vlhka a hlenu a vést k pocitu únavy a tíhy.

-nadměrná konzumace syrové a studené potravy narušuje funkci sleziny, vede k pocitu plného břicha, měkké stolici nebo průjmu

-zvýšená konzumace horké a ostré stravy nebo hodně alkoholu zvyšuje tvorbu tepla v těle, což se projeví hemeroidy, zácpou nebo akné


Pravidla stravování podle TČM se vytváří v souladu s tělesnou konstitucí a potřebami organismu.

-rozlišuje se energie jin/jang

-bere se v potaz termické rozdělení potravin

-potraviny se rozdělují podle jejich příslušnosti k jednotlivým elementům

-rozlišují se chutě

-určí se konstituční typ člověka

Vytvořte si webové stránky zdarma!